დაპროექტება გულისხმობს სამზარეულოს სრული გეგმის შემუშავებას თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით. ჩვენ დაგეხმარებით სწორად განსაზღვროთ, თუ რა მოცულობის ფართი და დანადგარები დაგჭირდებათ კონკრეტული საკვები პროდუქციის მოსამზადებლად.  შეგიდგენთ ნახაზს, სადაც მოცემული იქნება დანადგარების ოპტიმალური განლაგება, სპეციალური საამქროები, მიღებისა და გაცემის ხაზები. შედეგად მივიღებთ პერსონალისა და პროდუქტის შეუფერხებელ და ეფექტურ მოძრაობას სამზარეულოში.

დაგიმზადებთ გრაფიკულ რენდერებს, რათა უკეთ შეძლოთ დაპროექტებული სამზარეულოს წარმოდგენა.

მეტი ინფორმაციისთვის დაპროექტების შესახებ მიმართეთ 599091877  [email protected]